Navrátil & Partneři advokátní kancelář s.r.o. působí na trhu právních služeb od roku 1992, a to nejprve ve formě sdružení advokátů, od 01.03.2013 jako společnost s ručením omezeným. Nabízí svým klientům výhody středně velké advokátní kanceláře s dlouhodobými zkušenostmi a s důrazem na osobní přístup ke klientům. Je zaměřena zejména na oblast občanského a obchodního práva, práva obchodních korporací a souvisejících právních odvětví.
Mezi klienty advokátní kanceláře patří významné průmyslové a obchodní korporace, kterým poskytuje komplexní právní služby.
V jednotlivých případech poskytuje právní pomoc také některým městům a obcím Moravskoslezského kraje.
Advokátní kancelář spolupracuje s odbornými pracovišti vysokých škol, se znalci, tlumočníky, daňovými poradci a notáři. Disponuje kvalitním technickým zabezpečením a informačním systémem, samozřejmostí je ochrana osobních údajů a důvěrných informací o klientovi.
Advokátní kancelář má sídlo v reprezentativní části centra Ostravy a je pro klienty snadno dostupná.

Back to top