Advokáti

 • 1. JUDr. Pavel Navrátil, advokát, jednatel společnosti

  JUDr. Pavel Navrátil, advokát, jednatel společnosti
  Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně v roce 1982.
  Od roku 1985 do konce roku 1991 působil jako soudce Okresního soudu v Ostravě, poslední dva roky ve funkci místopředsedy soudu.
  Advokátem je od roku 1992. Je zakladatelem advokátní kanceláře a současným společníkem Navrátil & Partneři advokátní kancelář s.r.o.
  Zaměřuje se zejména na právo obchodních korporací, fúze a akvizice a zastupování v civilním řízení před soudy.

 • 2. JUDr. Jana Navrátilová, advokát, jednatel společnosti

  JUDr. Jana Navrátilová, advokát, jednatel společnosti
  Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně v roce 1982.
  Po ukončení studia až do roku 1986 pracovala na právním oddělení společnosti Vítkovice Ostrava – DIZ (Dodavatelsko-inženýrský závod), poté až do roku 1989 na právním oddělení společnosti Silnice Ostrava n.p. (později a.s.).
  Od roku 1991 pracovala jako komerční právník v komerčně-právní kanceláři LOYAL, spol. s r.o., počínaje rokem 1993 zahájena spolupráce s advokátem JUDr. Pavlem Navrátilem. Advokátkou je od roku 1996. V současné době je společníkem Navrátil & Partneři advokátní kancelář s.r.o.
  Zaměřuje se zejména na závazkové právo (specializace na smluvní právo mezi podnikateli), právo nemovitostí, pohledávky, pracovní právo, zastupování v civilním řízení před soudy.

 • 3. Mgr. Michaela Wnuková, advokát

  Mgr. Michaela Wnuková, advokát – trvale spolupracující se společností Navrátil & Partneři advokátní kancelář, s.r.o.
  Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2003. V advokacii působí od roku 2003; nejprve jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek v roce 2006 jako advokát. V advokátní kanceláři pracuje od roku 2007.
  Od února 2014 spolupracuje se společností Navrátil & Partneři advokátní kancelář s.r.o. na principu trvalé spolupráce.
  Zaměřuje se zejména na smluvní agendu, pohledávky, zastupování v civilním řízení před soudy a zastupování před správními úřady.

 • 4. Mgr. Lenka Fialová, advokát

  Mgr. Lenka Fialová, advokát
  Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2003.
  V advokacii působí od roku 2003; nejprve jako advokátní koncipient a po složení advokátních zkoušek v roce 2006 jako advokát. V advokátní kanceláři pracuje od roku 2004.
  Zaměřuje se zejména na smluvní agendu, pracovní právo, pohledávky, zastupování v civilním řízení před soudy a zastupování před správními úřady.

Back to top